حرفهایی برای گفتن

حرفـــــهایی بــــــــرای گــــــــفتــــــن

بی شمارند حرفهایم اما....  تو بدان،            تمام من این نیست... من،       تمامم این جا رنج می برد گاهــــی...                 بــــالهایم کو؟؟....     ××× رنج می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

سال نو مبارک!

                              خــــــدایــــــــــــا:   قلـــب و افکـــارمان را                                چون بهــــــار                                                              تــــــازه کن        
/ 5 نظر / 15 بازدید

تــــمام مــــــی شوم شــــــبی...

      گــــــاهی:     روحــــــم می خــــــواهد برود، یک گوشه بنشـــیند     پشــــــتش را کند به دنـــــیا     پاهایش را بــــــغل کند، بلـــند بلــــند ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید
دی 93
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
7 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
6 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
9 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
11 پست